366.200 2015-18 Subaru Foresters

Họ nói rằng mọi thứ bị hao mòn và bạn mất chúng theo một ngàn cách, vô lý và không kết nối. Hơn 300.000 chủ sở hữu Subaru Forester sẽ biết rất rõ nếu họ không chú ý đến việc thu hồi này, liên quan đến kết nối điện được nới lỏng ở ghế hành khách phía trước cho hệ thống phát hiện người cư ngụ.
Tóm lại, túi khí phía hành khách có thể ngừng hoạt động ngay cả khi có ai đó ngồi ở đó - và đối với những người không phải là chuyên gia an toàn ô tô, sẽ không tốt nếu không có túi khí khi bạn cần. Điều quan trọng ở đây là, trong khi các bộ phận không có sẵn ngay lập tức, chủ sở hữu sẽ nhận được thông báo bắt đầu vào tháng 11 và thông báo thứ hai sau khi có biện pháp khắc phục. Hãy nhìn ra ngoài.