336.500 2019 Honda CR-Vs

Honda lọt vào danh sách với một đợt thu hồi lớn từ đầu tháng. Điều này dẫn đến một lỗi kiểm tra thực tế đáng tiếc nhất ở phần của ai đó trong đó hướng dẫn sử dụng của chủ sở hữu mô tả không chính xác cách thức hoạt động của đèn hành khách Air hành khách của CR-V. Đó là tin xấu. Tốt? Nhà sản xuất ô tô sẽ cung cấp một nhãn dán với thông tin chính xác để đưa vào hướng dẫn sử dụng của chủ sở hữu, do đó bạn thậm chí không cần phải xem đại lý cho cái này. Một điều dễ bỏ lỡ, Honda đã đảm bảo đây cũng sẽ là một điều dễ sửa chữa.